PŘI NÁKUPU NAD 1500 KČ - DOPRAVA ZDARMA!!

NOVINKY

RENOVACE

Výhody renovace inkoustových cardrige

 

 • prodlužuje se životnost inkoustové kazety

 • šetříme životní prostředí

 • šetříme Vaší kapsu

 • za renovovanou kazetu ručíme, pokud jí tiskárna nenačte odečteme Vám cenu plnění z nákupu nové kazety

 • kazety od výrobce CANON můžeme plnit opakovaně

 

Nevýhody renovace inkoustových cardrige

 

 • renovaci lze provádět jen u originálních kazet

 • ne každá kazeta bude tiskárnou přijata – řešení viz Výhody

 • kazety od výrobce HP lze plnit jen jednou

 

Co je nutné udělat, aby renovovaná kazeta fungovala

 

 • kazetu k renovaci přineste do 1 týdne po jejím vypsání

 • u barevné kazety nikdy ničím nepřelepujte trysky

 • kazety k naplnění přineste v originální nebo jiné plastové krabičce

 • naplněnou kazetu vyzvedněte a vložte do tiskárny do 1 týdne od naplnění

 • nevyzvednuté kazety podléhají likvidaci

 • při převzetí kazety k renovaci požadujeme zálohu 100 ,- Kč.

 

 

Zobrazovací jednotka

Zobrazovací jednotky pro tiskárny

Zobrazovací jednotky pro tiskárny se používají v laserových zařízeních, mají na starost přenos toneru na papír. Přesněji řečeno je na ně laserovým paprskem „vypálen“ vzor k vytištění, tím se na dotyčných místech změní elektrický náboj a nachytá se na ně toner (prášek). Ten je pak přenesen na papír a úkolem zapékací hlavy pro tiskárny je ho tam teplem a tlakem „zapéct“.

Zobrazovací jednotky pro tiskárny, zvané také fotoválce do tiskáren nebo tiskové válce, je potřeba čas od času vyměnit. Bývá to po několika desítkách tisíc stránek, takže četnost závisí na tom, jak moc tiskárnu využíváte.

V nabídce najdete například zobrazovací jednotky pro tiskárny od výrobců Xerox a Samsung.

 

Optický válec

Optický válec (tiskový válec, fotoválec)

Optický válec je opatřený fotocitlivou polovodivou vrstvou. Na válec se nanáší prášek, který se na papír obtiskne. Aby na papíře následně zůstal, musí se fixovat; k tomu dochází za přispění tepla a tlaku. Tonerový prášek, který se na válec nanáší, je pak v tonerové kazetě, která je, jak bylo vysvětleno výše, jakýmsi zásobníkem této náplně.

I optické válce mají omezenou životnost a je potřeba je včas vyměnit. Správný okamžik pozná i laický uživatel jednoduše, většinou na tuto skutečnost již současné modely tiskáren dokážou samy upozornit.

 

Kromě laserových tiskáren se tonery používají ještě v LED tiskárnách či kopírkách. Princip tisku je pak takový, že se tonerový prášek za pomoci elektrického pole a laserového paprsku nanáší nejprve na optický válec a jeho prostřednictvím na papír. Nanášení prášku probíhá pod vysokým tlakem a teplotou v rozmezí přibližně 120 až 180 °C.

Zakoupit lze originální tonery od výrobce zařízení, případně tonery kompatibilní. Ty vyrábí jiná společnost, ale v zařízení je možné je používat zcela bez problémů. Kvalita tisku je srovnatelná, riziko poškození přístroje nehrozí.

Toner oproti inkoustovým kazetám uživateli poskytuje delší životnost. Pořizovací cena laserové tiskárny i samotných kazet je zpravidla vyšší. Přesto tisk s nimi v delším časovém horizontu vychází levněji díky tomu, že s jednou tonerovou kazetu v porovnání s kazetou inkoustovou vytisknete větší počet stran. Tonerové kazety se používají spíše pro kancelářský tisk.

 

Laserový tisk

Princip fungování laserové tiskárny 

Celý proces fungování laserové tiskárny se nazývá elektrofotografický a podílejí se na něm tři hlavní komponenty tiskárny: selenový válec, toner a zažehlovací válce. Za principem fungování stojí statická elektřina a buben nebo fotoválec uvnitř tiskárny.

Selenový fotoválec, který je vodivý, reaguje na osvit a mění svůj elektrický odpor. Konstantně se otáčející válec je nabitý po celém svém povrchu statickým nábojem.  Prostřednictvím optické soustavy a laseru se na něj vypálí požadovaný obraz. V místech, kde byl fotoválec zasažený laserovým paprskem, ztratí válec náboj a při styku s tonerem se následně obarví pouze na těch místech, která byla laserem zasažena. Při dalším pohybu fotoválce se prášková barva přenese na papír. Ten dříve než opustí tiskárnu, projde ještě zažehlovacím válcem, který na něj prášek vypálí při teplotě kolem 200 °C. Tímto způsobem je docíleno toho, že prášková barva na papír dokonale přilne.

Principy vypalování laserovou tiskárnou na papír jsou celkem dva:

1. Technologie laserová – laserová technologie byla popsána výše, spočívá v tom, že laserový paprsek dopadá na selenový válec.

2. Technologie LED – při technologii LED je laserový paprsek nahrazen řadou LED diod a otáčející se válec je osvětlován po řádcích. Jedná se o konstrukčně jednodušší řešení, nicméně na úkor horší kvality tisku. Princip fungování je velmi podobný laserové technologii.

 

Inkoustový tisk

Jak funguje inkoustová tiskárna?

Obecně princip inkoustové tiskárny spočívá ve vystřelování mikroskopických kapek inkoustu z tiskové hlavy. Předtím než se tak stane, musí být tisková hlava díky speciální pumpě naplněná inkoustem ze zásobníků (cartridge).  Pak jsou barevné kapky inkoustu pomocí trysek pod tlakem vystřelovány na papír.

Většina inkoustových tiskáren vychází při míchání barev z CMYK cartridgů (Cyan - azurová, Magenta - purpurová, Yellow - žlutá a Black – černá barva). Ostatní barevné odstíny vznikají kombinací těchto základních barev. V rámci inkoustového tisku existují 3 odlišné alternativy nanášení inkoustu.

1. Termický tisk

Při tomto způsobu nanášení je inkoust ze zásobníku barev přivedený do trysek, uvnitř kterých jsou umístěny rezistory. Ty ohřejí tisk na vysokou teplotu, v důsledku čehož dojde zároveň ke zvýšení tlaku a inkoust je následně tryskami vystřelovaný na papír. Chemické procesy se pak postarají o fixaci inkoustu.

Požadované barvy se míchají přímo na papíře překrýváním jednotlivých mikroskopických kapek nebo umisťováním kapek vedle sebe tak, že při běžném pohledu není možné rozeznat oddělené barvy. Na výsledné kvalitě tisku se pak kromě jiného podílí i hustota umístění jednotlivých kapek.

2. Piezoelektrický tisk

Piezoelektrický tisk, podobně jako termický, při nanášení inkoustu využívá k vystřelování kapek vytvořený tlak. Rozdíl je však v tom, že tlak v tomto případě není důsledkem vysoké teploty, ale vzniká působením elektrického proudu na piezoelektrický prvek. Ten se „deformuje“ a vytvořený tlak vystřeluje inkoust na papír. Inteligentní řídící jednotka tiskárny zároveň optimalizuje tvar vystřelovaných kapek tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality tisku.

3. Voskový tisk

Toto nanášení inkoustu je v podstatě kombinací piezoelektrického a laserového tisku. Inkoust má voskovou konzistenci, která se nahřáním rozpustí a namíchá do požadovaného odstínu v tiskové hlavě. Po namíchání příslušného odstínu je inkoust stejně tak jako při piezoelektrickém tisku vystřelovaný pod tlakem. Tentokrát ovšem ne přímo na papír, ale nejprve na válec podobně jako je tomu při laserovému tisku. Po otisknutí papíru na válec ovšem na rozdíl od laserového tisku nedochází k zapékání inkoustu.